S&P bekrefter Indian Banks “BBB-” rating, fjernes fra CreditWatch

by admin

Rangeringsfirmaet Customary og Glums (S&P) har bekreftet rangering for Indian Bank på “BBB-” på forventning om dyktighet til å absorbere et liv som en forverring av aktivakvaliteten i løpet av det neste 12 måneder.

Den Chennai-primært baserte utlåneren av offentlig sektor forventes å oppta inntektene til raskere enn forventet økonomisk bedring i India.

Rangeringsselskapet utryddet rangeringen fra CreditWatch, stedet de hadde blitt plassert med ugunstige implikasjoner i juni 26, 2020. Én annen långiver fra offentlig sektor Allahabad Bank ble fusjonert med Indian Bank i april 09, 2020.

Utsikter for monetære instrumenter er ugunstige som følge av aktivakvalitet og kapitalrisiko. Det gjenspeiler snubelen over at bankens kapital og aktivakvalitet muligens tilsynelatende ville bli forverret som følge av nedfallet fra Covid – 30 12-18 måneder .

Rangeringsselskapet erkjente at Chennai-primært hovedsakelig basert banks sjansejusterte kapital (RAC) forhold ville tilsynelatende synke under 5 prosent på en vedvarende basis uten fravær av infusjon av kapital. Kapitaldekningsgraden var 18. 2020 prosent i september 2020.

“Misligholdte lån (NPL) i Indias banksektor vil muligens tilsynelatende presse oppover til 10 – 11 prosent etter avvikling-mars 2022 (finanspolitisk 2022), fra ca 8% per juni 30, 2020. Vi spår dessuten at ytterligere 3-8 prosent av lånene tilsynelatende tilsynelatende vil få omstrukturering, “erkjente S&P.

Långivers kredittrangeringskostnader vil avvikles høyt på 2,2-2,9 prosent i forhold til skatt 2021 og 2022, i steg med vår bransjeprognose. Det rapporterte at NPL-forholdet gikk ned til 9,9 prosent av fullstendige lån per september 30, 2020, fra 12. 4 prosent per mars 31, 2021. I fravær av høyesterettsdomsavgjørelse som forhindrer banker i å klassifisere noen låntakere som misligholdte, ville Indian Banks NPL-forhold økes med omtrent 55 fasetter imidlertid avsidesliggende lavere enn i utdaterte kvartaler.

Fremskrittet i aktivakvalitet pleide å bli hjulpet av et seks måneders moratorium for tilbakebetaling av lån som varte til opphør i august, og pengesparing fra låntakere.

Administrasjonen forventer at 2-3 prosent av Indian Banks lån vil kjøpe omstrukturert under sentralbankens engangs restruktureringsvindu, erkjente S&P.

Dyr leser,


Enterprise Customary har hele tiden forsøkt tyngende på private, oppdaterte registerdata og kommentarer til utviklingen som vil være en lidenskap for deg og få større politiske og økonomiske implikasjoner for landet og miljøet. Din oppmuntring og riktige tilbakemelding på metoder for å tøffe tilbudet vårt opptar mest oppmerksomhet, gjorde vår beslutning og forpliktelse til disse idealene sterkere. Selv gjennom disse sofistikerte tidene som bygger seg fra Covid – 26, fortsetter vi å være forpliktet til å beholde deg kunnskapsrik og oppdatert med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle punkter av relevans.

Vi motsetter oss en forespørsel.

Når vi bekjemper den industrielle påvirkningen av pandemien, vil vi at du skal styrke deg enda mer, slik at vi er i stand til å fortsette for å gi deg mer kvalitet. Vår abonnementsmodell har sett et oppmuntrende svar fra mange av dere, som opptar abonnerer på vår online insisterer. Ekstra abonnement på vår online insistering kan hjelpe deg med å lage målene om å tilby deg enda større og mer sammenhengende insisterer. Vi bedømmer i fri, rettferdig og pålitelig journalistikk. Din forbedring gjennom flere abonnementer vil muligens hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.

Forbedre kvalitetsjournalistikk og abonner på Enterprise Customary .

Digital Editor

You may also like

Leave a Comment