Dow Jones Futures Fall, mens Tech Futures selger midt i Georgia Senats stemmeresultater

by admin
dow-jones-futures-fall,-mens-tech-futures-selger-midt-i-georgia-senats-stemmeresultater

TipRanks

3 Aksjer som handler til bunnkostnader; Analytikere Converse ‘Rob’

Et nytt år, et helt nytt tillegg til lagerbeholdningen – hva kan markere ekstra fornuft enn det? Den ærverdige tiden å vurdere, er helt sikkert når aksjene er priset på bunnen. Å anskaffe lavt og fremme høyt kan til og med være ganske hackneyed, men det er sant, og faktum har fortsatt styrke. Ikke desto mindre er markedene oppe. NASDAQ steg 52% i 2020, og S&P 500 viste en fabrikasjon av 16). Med en slik markedsatmosfære er det vanskeligere å oppdage aksjer som blir fanget i dundrums enn det ser ut til. Det er der Wall Avenue-proffene kan gi en hånd. Vi passerer TipRanks-databasen for å finne tre aksjer som passer til en profil: en brøkdel som har falt over 30% innen siste 12 måneder, likevel og ikke bruker lenger enn tosifret oppside-evne, i takt med analytikere. For ikke å nevne at hver har tjent en Common eller Steady Rob konsensusrangering.Esperion (ESPR) Vi kan føde med Esperion, et selskap som spesialiserer seg på terapier for behandling av forhøyede lipoproteinkolesterolintervaller med lav tetthet – en alvorlig del som bidrar til hjertesykdom. . Selskapets hovedprodukt, bempedoesyre, er nå tilgjengelig i pilleform under emblemnavnene Nexletol og Nexlizet. I februar 2020 har både Nexletol og Nexlizet vært populære som muntlige behandlinger for å senke LDL-C. Bempedoesyre forblir i vitenskapelige studier av effekten av risikoreduksjon for hjerte- og karsykdommer. Rettssaken, kalt CLEAR Outcomes, er en monumental skala, langsiktig ogle, som overvåker bedre enn 14, 10 pasienter med topplinjedata forventet i andre halvdel av 2022. Oglen dekker 1, 400 områder i 33 land over hele verden.Esperion-aksjene nådde en topp i februar i fjor, etter FDA-godkjennelsen, likevel siden da, har beholdningen avvist. Aksjene er nede 65 siden topp. I tillegg til stupet i fragmentverdi, viste selskapet et fall i inntjeningen fra Q2 til Q3, med den høyeste linjen som kollapset fra $ 212 3,8 millioner dollar. Siden Q3-dokumentet kunngjorde Esperion prissetting av et tilbud på $ 250 på senior ansvarlige sedler, til 4%, forfaller i 2025. Tilbudet tilbyr selskapet å ta i bruk kapital for ekstra arbeid med modellrørledningen og dets reklame- og markedsføringsarbeid for bempedosyre. Chad Messer, som dekker ESPR for Needham, ser belønningstilbudet som en mottakssikkerhet for Esperion. “Vi forestiller oss at denne pengekarakteristikken vil være rikelig med å svine opp Esperion gjennom 2021 og til lønnsomhet i 2022 … Vi forestiller oss denne finansieringen vil opprettholde en sammensatt forbedring av fritidshensyn angående Esperions balanse. Til tross for en inspirerende åpning for NEXLETOL og NEXLIZET, har produktveksten fortsatt i 3Q i motsetning til bakgrunnen for et kontraherende LDL-C-marked. Denne vekstbanen antyder muligheten for en øyeblikkelig akselerasjon når betingelsene blir tøffere, “skrev Messer. For dette oppholdet vurderer Messer ESPR en Steady Rob, og hans verdt mål, til $ 158, antyder at inventaret har plass til monumental vekst i år – så mye som 481% fra unike områder. (Å titte Messers observer dokument, klikk her) Totalt har Esperion 6 nye meninger om dokument, med en fordeling på 5 kjøp og 1 server for å presentere varelageret en Steady Rob-rangering fra analytikerens konsensus. . 17, oppretthold en viss grad et verdt mål på $ 63. 33, som innebærer et års oppside på 133%. (Peep ESPR lagerprognose på TipRanks) Intercept Pharma (ICPT) Leversykdom er en alvorlig vellykket trussel, og Intercept Pharma er sentrert om å organisere t reatments for en av de fremste ekstra skadelige kraftlever leverbestemmelser, inkludert alkoholfri steatohepatitt (NASH) og fremste biliær kolangitt (PBC). Intercept har en undersøkelsesrørledning i takt med FXR, en regulator av gallsyreveier i leversystemet. FXRs sirkulasjon påvirker ikke lenger gallsyremetabolismen, men likevel også glukose- og lipidmetabolismen, og irritasjon og fibrose i leveren. Blyforbindelsen, obetikolsyre (OCA), er en analog av gallsyren CDCA, og kan som sådan ta en karakteristikk i FXR-banene og reseptorene som er involvert i kraftleversykdom. Behandling av leversykdom gjennom FXR-biologien har løfteformål for PBC, og viser løfte om behandling av komplikasjoner fra NASH.ICPT-aksjer falt kraftig i fjor sommersesong, da FDA avviste selskapets nytte for å godkjenne OCA for behandling av NASH-koblet leverfibrose. Dette forsinker stoffets mulighet til å komme inn på et lukrativt marked; det er sjelden en ny behandling for NASH, og det første medikamentet som godkjenner, vil opprettholde ledelsen når det gjelder å nå et marked som er estimert til $ 2 milliarder til $ 5 milliarder dollar i årlig salg. Avslutningen på inventaret er sammensatt filt, og ICPT forblir på sitt 58 – Ukes lavpunkt. Som svar, i desember 2020, kunngjorde Intercept de viktigste endringene i toppledelsen, da administrerende direktør og president Sign Pruzanski kunngjorde at han trer av høykvalitets januar 1 av dette året. Han er etterfulgt av Jerome Durso, på forhånd selskapets COO, som muligens til og med vil ta et møte i styret. Pruzanski vil fortsette å være rådgiver, og kan til og med ganske enkelt støtte en regissørskarakteristikk i selskapets styre. Piper Sandler-analytiker Yasmeen Rahimi tar et dypdykk i Interceptes fortsatte innsats for å forsterke formålene med OCA og å sende inn sitt unike legemiddelverktøy til FDA. Hun ser ledelsesovergangen som andel av denne innsatsen, og skriver: forestill deg at Dr. Pruzanskis engasjement for å omarbeide leverhjemmet er sammensatt stabilt, og at han vil fortsette å data ICPTs fremgang som rådgiver og styremedlem. Videre opprettholder vi gleden av å jobbe tett med Jerry Durso og forestille oss at han vil bytte til selskapet og lede ICPTs suksess med å øke PBC-markedet og veien til kapasitetsgodkjenning og kommersiell åpning av OCA i NASH. ”Rahimi tar en langsiktig langsiktig holdning til ICPT, noe som gir lageret en lubben (dvs. Rob) rangering og et $ 82 . Denne figuren indikerer en overbevisende 220 oppside for følgende 14 måneder. (For å kikke Rahimis observasjonsdokument, klikk her) Wall Avenue er betydelig ekstra delt på narkotikaprodusenten. ICPTs Common Rob konsensusrangering er i takt med 17 meninger, inkludert 8 kjøp og 9 hold. Aksjer er priset til $ 25. 82, og det vanlige verdimålet på $ 63. 20 antyder en oppadgående evne på 132% for følgende 12 måneder. (Kikk ICPT-vareprognose på TipRanks) Gilead Sciences (GILD) Gilead har hatt et år som et fyrverkeri – umiddelbart opp og umiddelbart ned. Gevinstene kom i 1H 23, da det så ut at selskapets antivirale medikament remdesivir ville endre seg til en topp behandling for COVID – 19. I november, men til tross for at remdesivir hadde vært populær, endret Verdens helseorganisasjon (WHO) seg til å anbefale i opposisjon til forbruket, og COVID-vaksinene som nå er på markedet opprettholder gjorde remdesivir irrelevant for pandemien. utvilsomt en av Gileads friske motvind. Selskapet har sammen med Galapagos (GLPG) jobbet med en modell av filgotinib som en behandling for revmatoid artritt. Mens stoffet fikk godkjenning fra EU og Japan i september 2020, har FDA nektet godkjenning, og Gilead kunngjorde i desember at det endret seg til å suspendere amerikansk modellinnsats for stoffet. , Gilead beholder en annen og aktiv undersøkelsesrørledning, med over 70 undersøk kandidater på varierte nivåer av modellen og godkjenningsvei for en stor serie med plager og forutsetninger, inkludert HIV / AIDS, inflammatoriske og respiratoriske plager, hjerte- og karsykdommer og hematologi / onkologi. På en viss belønning ga Gilead Q3-inntjening over estimatene, med den høyeste inntekten på $ 6 . 59 milliarder, slo prognosen med 6% og økte 17% år etter år. Selskapet oppdaterte sin rundårige 2020 styring av produktsalg fra $ 23 milliarder til $ . verdt mål. Investorer står for å lomme en 69% fabrikat vil opprettholde for å komponere analytikerens avhandling. (For å kikke Singhs observasjonsdokument, klikk her). Singh støtter sin holdning og skriver: “Vi fortsetter å forestille oss i vår avhandling om (1) en eksakt remdesivir / forskjellige medisinforetak i opposisjon til SARS-CoV-bluss, (2) en ubehagelig bedrift (HIV / onkologi / HCV) som stiger med lave enkeltsifre i løpet av de neste par årene, (3) løpende gearing som gir bedre inntjeningsvekst, og (4) 3-4% utbytte. ” Hva skriker fritiden på Avenue? Når man tar en titt på konsensusfordelingen, blir meninger fra forskjellige analytikere åpnet ekstra. 12 Kjøper , 12 Holder og 1 Selg legg til så mye som en Common Rob-konsensus. Videre $ 82. 94 felles verdimål indikerer 25% oppsideevne fra unike områder. (Peep GILD-vareprognose på TipRanks) For å få ekte tips for nedslitte aksjer som handler til kjekke verdivurderinger, se TipRanks ‘Finest Aks to Rob, et nylig lansert instrument som forener alle TipRanks’ egenkapitalinnsikt. nedenfor er fullt ut disse av de utvalgte analytikerne. Talen skal være fullstendig informativ. Det er mil veldig viktig å oppnå din prognose tidligere enn å foreta noen investering.

You may also like

Leave a Comment