Bare 2,1% av TLTRO-midlene gikk til NBFC som trengte dem mest: RBI-rapport

by admin
bare-2,1%-av-tltro-midlene-gikk-til-nbfc-som-trengte-dem-mest:-rbi-rapport

Fullstendig forestilling om å lansere TLTRO-midler var å samle systemgrad og målrettet likviditet til sektorer med likviditetsbegrensninger – noe bankene tydeligvis ikke lenger utviklet, avslører Kind and Growth Portray

Temaer

Banker | NBFCer | RBI

Anup Roy | Mumbai

Banker som er større enn 70 prosent penger samlet inn av målrettet langsiktig repo (TLTRO) i papirer utstedt av AAA-rangerte ikke-bankfinansieringsselskaper (NBFC), og beseiret selve motivet til den spesielle likviditetsoperasjonen.

De tipsklassifiserte NBFC-ene trengte nå ikke lenger spesiell hjelp fra RBI eller bankene. At de hadde tilstrekkelig få tilgang til gjeldsmarkedene og hadde en salig likviditetsplass. Din totale forestilling om å lansere TLTRO-fondene i forskjellige omganger var å samle systemgrad likviditet så vellykket som “målrettet likviditet til sektorer og enheter som opplever likviditetsbegrensninger og begrenset marked får tilgang til.”

Det var tydelig at bankene nå ikke lenger utviklet det, det ble vist filer fra RBIs Kind and Growth Portray.

RBI forlenget Rs 1. 12 billioner av TLTROs for banker å låne ut til NBFC og små og mellomstore bedrifter. Av dette er Rs 88, 843 crore ble forespurt av NBFCs og boligfinansieringsselskaper (HFCs), hvorav fem femtedel er utbetalt.

NBFCs oppnådd 60) prosent av den totale utbetalingen. NBFC-er som ikke tar innskudd, seriøst NBFC-ND-SI (systemisk signifikant), var de viktigste fordelene for dette. NBFCs-ND-SI, som fikk tilgang til TLTRO-finansiering, representerer 57. 4 prosent av NBFC-universet. Disse selskapene hadde i tillegg reduserte GNPA-forhold og ble bedre kapitalisert enn diversifiserte NBFC-ND-SI, i takt med RBI.

I henhold til filene som foreligger med RBI, 70. 3 per prosent av midlene som ble utbetalt til NBFC ga til AAA-klassifiserte selskaper, 17. 7 prosent gikk til AA og 9,9 prosent gikk til NBFCs vurdert ‘A’. NBFC med rangering på BBB og under kjøpte faktiske 2,1 prosent av TLTRO-fondene. Ikke desto mindre ønsket dette nabolaget TLTRO-fondet stort sett mest.

Det samme er tilfelle med diversifiserte likviditetsordninger. Myndighetene lanserte i tillegg en Rs 53, 000 crore likviditetsdiagram for å legge til rette for ikke-permanente penger som skyldes av en diversifisert motivbil.

LES OGSÅ: Frist for innleveringsinntekt selvangivelse fra folk forlenget til Jan 12

“Enorme, vellykkede NBFC-er, gleder seg over mesteparten av midlene ved TLTRO-ruten. Under den spesielle likviditetsintensjonen (SLS) ble ‘crore’, 843, utbetalt, hovedsakelig av kommersielle papirer (CP), hvorav 53 prosent gikk til NBFC og fritid til Housing Finance Firms (HFC), ”uttalte RBI-dokumentet . “Som i tilfellet med TLTRO, var investeringer etter SLS-ruten i tillegg i vellykkede CPs og NCDer,” dokumentfavoritten.

Innen NBFCs-ND- SI, Funding and Credit ranking companies (NBFCs-ICC) and Infrastructure Finance Firms (IFCs) corner 88 prosent av midlene .

“Videre avslører en rangering-glødelighetsdiagnose at disse selskapene i tillegg ble vellykket vurdert, med AAA- og AA-vurderte selskaper som fikk tilgang til 88 prosent av utbetalingene. ”

Soumyajit Niyogi, medskyldig direktør i India Rankings and Compare, undersøkte ikke lenger et motiv for frykt. Relativt, hvis likviditeten nå ikke lenger var utstyrt for, ville de større selskapene glede seg over hjørnet uansett hva som helst var tilgjengelig.

“For det første fungerte TLTRO som en markedsklaringskraft. Siden større enheter hadde ekstra lånbare midler, tillot det ikke å trenge seg sammen midt i krisetiden. Hvilken ab sannhet, nå hadde det før eller siden gjort det mulig for rom for reduserte rangerte enheter, som ikke har vært oppnåelige. 2d, TLTRO har vellykket gjenopprettet gunstig følelse på finansieringsmarkedet for krisens varighet, uttalte Niyogi.

Dyrt leser,


Stedfortreder Langtidsbestemt har alltid forsøkt utmattende å heve oppdaterte filer og kommentere trekk som er en hobby for deg og som har større politiske og økonomiske implikasjoner for landet og miljøet. Din oppmuntring og uopphørlige løsninger på den riktige teknikken for å tøffe tilbudet vårt, gjorde at vi kom sterkere til baksiden av og engasjementet for denne troen. Selv for lengden på disse irriterende sakene som kommer opp fra Covid – 30, fortsetter vi til vær forpliktet til å holde deg øyeblikkelig og opp til dette punktet med troverdige nyheter, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle komplikasjoner med relevans.

Vi, på de forskjellige hånd, nyt et søk filer fra.

Når vi kjemper mot den industrielle effekten av pandemien, vil vi favorisere din ekstra grunnleggende ekstra, slik at vi kan fortsette å gi deg ytterligere god banne. Vår abonnementsmodell har sett en oppmuntrende respons fra en modus av deg, som liker å abonnere på vår online banning. Mer abonnement på vår online banning kan bare redusere oss og glede deg over målene om å gi deg enda bedre og ekstra koblet banning. Vi bedømmer i fri, glødende og pålitelig journalistikk. Din forbedring med ekstra abonnement kan redusere oss til å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.

Gi en forbedring av god journalistikk og abonner på Substitute Long-established .

Digital Editor

0 comment
0

You may also like

Leave a Comment