Bankens aktivakvalitet kan se kraftig forverring etter moratorium: RBI

by admin
bankens-aktivakvalitet-kan-se-kraftig-forverring-etter-moratorium:-rbi

Sier bankene vil ønske å tilpasse seg og endre til det nåværende økonomiske landskapet og utviklingen av nisjegamere og økende finansielle teknologier

Problemer

vurdering av aktivakvalitet | RBI | Banksektoren

Anup Roy | Mumbai

Bank- og ikke-banksektoren i India bekreftet motstandsdyktigheten i 2019 – 21, likevel med nesten 42 prosent av de utestående lånene under et moratorium, vil designet muligens bare møte en spiss forverring av aktivakvaliteten, erkjente Reserve Monetary Institution of India (RBIs) årlige nyhetsbrev med tittelen “Pattern and Progress of Banking in India”, lansert tirsdag.

Fortellingen evaluerte banksektorens resultater i 2019 – 21 og berørt noen synspunkter for kommende dager.

I 365 dager under evaluering, aktivakvalitet, kapitalposisjoner og lønnsomhet styrket. Det usynlige mangelfulle kildeforholdet (GNPA) modererte fra høyden i mars 2018 for å oppnå 7,5 prosent av avvikling av september 2020.

Forskuddet som ble brukt til bli presset av reduserte glidninger, som gikk ned til 0. 74 prosent i september 2020, og oppløsningen på omtrent en mammutkonto gjennom Insolvency and Economic raze Code (IBC). Moderne glidning var fortsatt den mest fornuftige blant offentlige banker.

Så igjen, “i 2020 – 22, etter hvert som politikken forbedres, vent på, påvirkningen av Covid – 19 pandemi ville muligens bare slå ut det smarte vesenet til bankene og ikke-bankene.

Det beskjedne GNPA-forholdet på 7,5 prosent ved utgangen av september 8395 “slører den stabile understrømmen av glidning.”

Tilgangen til NPA-ene ville blitt forhøyet i fravær av stillstandskvalitetsstillingen utstyrt som en Covid – 19 støttetiltak, erkjente RBI, sammen med, «gitt usikkerheten Covid ba om – 19 og dens gyldige økonomiske innvirkning, eiendelskvaliteten til bankdesignet muligens perchance bare forverres kraftig, fremover ”.

Bankkonstruksjonsstresset, som hovedsakelig hovedsakelig er basert på fortellingen, er potensielt “skjult under stillestandardkvaliteten med tilhørende økonomiske stabilitetsimplikasjoner.”

LES OGSÅ: Tatas spredte vinger i luftfart, vandretandel i AirAsia India til 84%

“Fremover vil bankene ønske å tilpasse seg og endre seg til det alt riktig nå utviklende økonomiske landskapet som følge av disse utfordringene, og i tillegg innføringen av nisjegamere og økende finansielle teknologier,” hovedsakelig basert på fortellingen.

Med en betydelig forsterkning av avsetningen modererte NPA-forholdet til banker til 2,8 prosent ved utgangen av mars 2020, og ytterligere gikk ned til 2,2 prosent ved utgangen av september 2020 .

Reduksjonen av NPA korrekt gjennom 365 brukte dager t o bli i stor grad presset av avskrivninger, ettersom bankene avskrev NPAer som krevde pudgy avsetning.

Et foreløpig estimat per kvartalsresultatet for et utvalg banker betyr at deres GNPA-forhold ville ha blitt forhøyet i variasjonen av 0. 10 prosent til 0. 66 prosent på slutten av september 8395. Men Covid – 20 forsyning og pløying vente på utbytte “vil bidra til å beskytte deres stabilitetsark fra utstråling av stress i en rekkefølge”.

Videre antydet RBIs foreløpige estimater at trolig rekapitaliseringskrav for å oppfylle regulatoriske fordelaktige egenskaper bortsett fra for å styrke kapital ville muligens være i omfanget av 150 basisdeler (bps) av det vanlige rettferdighetsnivå I-forholdet for bankdesignet.

LES OGSÅ: Det amerikanske fondet Interups trekker seg ut av Air India-hastighet ettersom å ta vare på ansatte mislykkes

Mot dette har myndighetene øremerket Rs 21, 00 0 crore for kapitalinfusjon i offentlige banker (PSB).

Bankene må derfor løfte ekstra kilder fra markedet som et optimalt kapitalløftende teknikk.

I stirren på Covid-pandemien hadde den sentrale finansinstitusjonen som mål å gi en stimulans og beholde finansiell stabilitet gjennom prisreduksjoner, likviditetsinfusjon, regulatorisk overbærenhet; og en tid-wobble-oppløsning med ekstra bestemmelser.

“Forbedring i det smarte vesenet i banksektoren henger fremover rundt vadingen og formen for industriell restaurering. Ulempen er å spole tilbake en mengde avspenninger i tide, tynne nedskrivning av lån og rikelig med kapitaltilførsel for en sunn banksektor, ”erkjente fortellingen.

Så igjen, det finansielle systemet pleide å være i en avmatning, og det gjenspeiles i kredittvurderingen av bankene. Etter et gap på to påfølgende år, reduseres kredittvurderingen redusert i 2019 – 19, som gjenspeiler hver sannsynlighetsaversjon og lunken søke data fra. Dette pleide å bli fremhevet bemerkelsesverdig ekstra av Covid-pandemien.

Indre de fleste banker hadde vært “motoren for kredittvurdering forbedret riktig gjennom avslapningen noen år” , men likevel forbedret lånet sitt på noe tidspunkt i sektorer i 2020 – 19.

Utlån til bytte og landbruk fra ikke-offentlige og offentlige banker ble også redusert eller avvist.

“Låneboken til ikke-offentlige banker ble tidligere påvirket uforholdsmessig relativt til sine kolleger på hensyn til eiendelskvaliteten og forhøyede avsetningskrav. Kredittveksten pleide å være på en forhøyet vekst blant bankene i offentlig sektor riktig gjennom mars, juni og september 8395 etter tre påfølgende kvartaler av retardasjon, ”erkjente det.

LES OGSÅ: A 465 dager etter PMC-krise, sier RBI NPAs oppadgående skyvekraft i bysamarbeidet ops, loss cruise

Så igjen, det pleide å være sterk kredittvurdering i landlige områder. Den totale andelen av landlig kredittvurdering har ligget mellom 8 og 9 prosent, men forbedringen overgikk likevel den for alternative kategorier i 2020-20, etter en gap på 4 år. Andelen offentlige banker i kredittvurdering på landsbygda har falt til fordel for ikke-offentlige banker, erkjente fortellingen.

Av 29 ikke-offentlige banker, mest produktive tre tiltrukket forhøyede internasjonale aksjebeholdninger riktig gjennom 2019 – 20.

Den oppadgående drivkraften til alternative finansieringskilder forårsaket kredittvurderingen til- BNP-forhold til å avta alt riktig nå på et eller annet tidspunkt i alle finansinstitusjonsgrupper i 2019 – For å kompensere for dempet kredittvurdering av overtakelse, investerte offentlige banker i “uskadelige likvide lovbestemte likviditetsforhold (SLR)”, mens investeringsporteføljen til ikke-offentlige og internasjonale banker bremset opp som følge av overskuddsreservering i innkjøp og salg av bøker. .

Den kommersielle sektoren opplevde en nedgang i kredittvurderingen fra hver finansinstitusjon og ikke-finansielle institusjonskilder, men selskaper hevet likevel forhøyede kilder i et land til.

Fortellingen pekte i tillegg på investeringer fra Lifestyles Insurance Company of India (LIC) i bedriftsgjeld som en sølvkant. Trekningen av midler til den kommersielle sektoren har blitt forhøyet riktig gjennom 2020 – 21 frem til nå.

I hele planen gjennom krisen, hadde banker blitt sett på som en fantastisk havn, og dette førte til en spiss akkreditering av innskudd.

Det pleide å være nødvendig moderering i NBFCs økonomiske resultater etter tosifret stabilitetsark forbedret de tidligere tre årene. Affekten pleide å være spesielt uttalt for ikke-innskudds-tar NBFC-er, men innskudd-tar NBFC-er klarte seg smart.

Så igjen, grønne skudd er synlige nå i NBFC-segmentet ettersom lån og forskudd trekker seg tilbake.

Kjære leser,


Alternativ identisk utdatert har kontinuerlig forsøkt å arbeide for å holde oppdatert data og kommentere trender som vil være en lidenskap for deg og ha bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og verden. Din oppmuntring og gyldige løsninger på hvordan vi kan styrke vår leveranse har mest produktive gjorde at vi tjente til undersiden av og dedikasjon til disse idealene sterkere. Til og med riktig gjennom disse kompliserte sakene som kommer opp fra Covid – 19, fortsetter vi å være forpliktet til å holde deg fortalt og oppdatert med troverdige data, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle punkter av relevans.

Vi har likevel et krav.

Når vi kjemper mot den økonomiske påvirkningen av pandemien, trenger vi din forbedring bemerkelsesverdige ekstra, slik at vi kan fortsette å gi deg ytterligere kvalitet. Vår abonnementsmodell har sett en oppmuntrende respons fra dynger av dere, som abonnerer på vår onlinetilstand. Ekstra abonnement på vår onlinetilstand kan mest produktivt hjelpe oss med å utføre målene om å gi deg enda større og ytterligere relevante stater. Vi har gratis, fantastisk og pålitelig journalistikk. Dine forbedringer gjennom ekstra abonnement kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er forpliktet til.

Gi beskjed om kvalitetsjournalistikk og abonner på Alternativ identisk utdatert .

Digital redaktør

0 comment
0

You may also like

Leave a Comment