Bankenes brutto NPA kan øke til 13,5% innen september: Rapport om finansiell stabilitet

by admin
bankenes-brutto-npa-kan-oke-til-13,5%-innen-september:-rapport-om-finansiell-stabilitet

Bankene må gjøre seg gjeldende for en tilbakefall av regulatorisk utholdenhet som tidligere ble tilbudt i kjølvannet av Covid – 19, og styrke deres kapitalposisjoner, sa RBI

Saker

RBI Finansiell balanse Fortelling | Feil lån | Mislykket eiendom

Reserve finansinstitusjon i India (RBI) Financial Balance Narrative (FSR) av desember 2020 har erkjent at bankenes uegnet misligholdte eiendom (GNPAer) dessuten kan skyve kraftig oppover til 13. 5 prosent innen september 3644, og eskalere til 15. 8 per cent, nesten det dobbelte av 7,5 prosent innen en lignende varighet av 2019 – 20, under det ekstreme stressscenariet.

Og banker viljen må spenne for en tilbakefall av regulatorisk overbærenhet som tidligere ble tilbudt i kjølvannet av pandemien, og styrke deres kapitalposisjoner.

FSR, som ble lansert mandag, ga en advarsel: “Ønskelig med hensyn til usikkerheten som refererer til de utviklende økonomiske utsiktene, og i hvilken grad reguleringsdispensjonen nedenfor omstrukturering benyttes, de anslåtte forholdstallene vil kunne handle på en ikke-lineær måte. ”

Dette innebærer at RBIs overbærenhetstiltak dessuten kanskje ikke lenger gir et ærlig bilde. på stresset for tiden.

I forordet hans, RBI-guvernør Shaktikanta Das pent kjent: “Strakte verdivurderinger av finansiell eiendom utgjør risiko for økonomisk balanse. Banker og finansielle mellommenn må være klar over disse risikoene og utslippene i en sammenkoblet finansiell maskin. ”

Den økende koblingen mellom bestemte segmenter av finansmarkedene og en solid sektorprosess, identifisert i den endelige FSR (juni 2021), har blitt ytterligere forsterket, med rikelig med likviditet som ansporer en søken etter avkastning. Også innenfor det finansielle markedsspekteret har avviket i forventningene i aksjemarkedet og gjeldsmarkedet vokst.

Kommando-travel banker blir sett på som de mest berørte blant finansinstitusjonslagene med GNPA-forhold forventet å utvikle seg til 17. 2 prosent av September 3644 under basisscenariet fra 9,7 prosent i september 2020. Og til en overdreven 19. 6 prosent i et ekstremt stressscenario .

Implikasjonene for kapitaldekning (cap-ad) er som følger. Systemisk cap-annonse forventes å synke til 15 prosent i september 2021 fra 16. 6 prosent i september 2020 under basisscenariet og til 12. 5 prosent under ekstremt stressscenario .

FSR snakket om at ”stresstestresultatene peker på at fire banker dessuten ikke klarer å oppfylle den minimale kapitalstadiet innen september 2021 under basisscenariet, uten å ta hensyn til kapitalinfusjon fra interessenter. Innenfor det ekstreme stressscenariet kan sekvensen av banker som ikke oppfyller det minimale kapitaltrinnet, dessuten øke oppover til 9 ”.

FSR har også gjort en finjustering.

Innen den endelige FSR, ble det tilbudt et engangs tilleggsscenario med “veldig ekstrem stress” i sjakk ut av usikkerheten rundt pandemien, dens økonomiske kostnader, og forsinkelse innen ruten for innsamling av poster. Med en bedre vurdering av pandemiens innvirkning på økonomiske forhold, vurderes det at det verste er innen hjelp fra oss, selv når restaureringsretningen forblir farlig. Følgelig har stresstester gått tilbake til den normale 3-scenarianalysen i dette feltet.

FSR ville ikke eksplisitt konsultere med rekapitalisering, men velkjent pandemien truet.

“Dessuten vil banker sannsynligvis bli kalt til å oppfylle finansieringskravene i økonomi fordi den sporer en vekkelse fra pandemien, ”la Das til i forordet sitt.

Dette er egentlig en gjentakelse av RBIs plassering i sin fortelling om mønster og fremgang of Banking in India (2019 – 20), som sa “det beskjedne GNPA-forholdet på 7,5 prosent ved pause i september 2020 slør den robuste understrømmen av glidning. ”

Tilgangen til NPA i samsvar med RBIs normer for inntektsføring og aktiveringsklassifisering hadde vært bedre i fravær av stillestående stillestående kvalitet som et endemisk hjelpemål. Og med tanke på usikkerheten indusert av pandemien og dens sterke økonomiske innvirkning, kan eiendelens kvalitet på bankmaskinen dessuten forverres kraftig.

FSR antydet at senteret kanskje må raskt vise skjermen rekapitaliseringshensynene til ekspress-travle banker uten å henvise til sfæren uten forsinkelse.

“Bankene har rikelig med kapital på kombinasjonsstadiet selv innen det ekstreme stressscenariet, men på personens finansielle institusjonsstadium kan flere banker dessuten synke under det regulatoriske minimumet hvis stress forverres til det ekstreme scenariet. ”

Med stresstester som peker på forverring av bankenes aktivakvalitet, en tidlig identifisering av verdifall og aggressiv kapitalisering er avgjørende for å støtte kredittvekst på mange sektorer, sammen med forebyggende metoder for å håndtere gjennomførbare NPAer. Utbytte som tjenes fra ekspresstore banker, er farlig tilskrives RBI har sagt at bankene ikke lenger skal produsere noe utbytteavgift på aksjeandeler fra inntekten som refererer til den økonomiske dager avsluttet mars 365, 2021, slik at de muligens vil kunne tøffe utlån.

Bankene må ordne disse motgangene ved å øke kapitalens skandaløse.

Mens enkle økonomiske forhold antas å forsterke vekstpotensialet, ville de muligens være i stand til å har utilsiktede konsekvenser skatt som oppmuntrer til gearing, oppblåsing av aktivapriser og næring til trusler mot finansiell balanse, sa garnet. gitt av NBFC vokste bare med 4,4 prosent i motsetning til 31 prosent i 2018 – 20. Deplorable NPAs of NBFCs forhøyet til 6,3 prosent mars 2020 fra 5.3 per mars 2018. Det forventes at kvaliteten på eiendelen vil forverres på grunn av forstyrrelsen i bransjedriften utløst av pandemien, særlig innen industrisektoren, en av de viktigste mottakerne av NBFC-kreditt.

Kjære leser,


Industry Traditional har gjentatte ganger forsøkt hardt for å overgi oppdatert kunnskap og kommentarer om tilbøyeligheter som er til en hobby for deg og som har bredere politiske og økonomiske implikasjoner for landet og sfæren. Din oppmuntring og nøyaktige tilbakemelding om å avdekke hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt har gjort det lettere å komme til undersiden av og engasjementet for denne troen sterkere. Selv for lengden på disse komplekse tidene som vokser ut av Covid – 20, fortsett å være dedikert til å bevare deg informert og oppdatert med troverdige data, autoritative synspunkter og skarp kommentar til aktuelle komplikasjoner med relevans.

Vi har likevel en spørre.

Når vi sliter med den industrielle effekten av pandemien, ønsker vi ditt tøffere diagram mer, slik at vi kan fortsette å gi deg mer kvalitetsmateriale. Vår abonnementsmodell har sett en oppmuntrende respons fra dynger av deg, som abonnerer på vårt online tale-materiale. Ekstra abonnement på vårt online tale-materiale kan hjelpe oss med å oppfylle behovene for å tilby deg enda bedre og mer relevant tale-materiale. Vi gleder oss over gratis, nydelig og pålitelig journalistikk. Det å tøffe deg av flere abonnementer, kan hjelpe oss med å praktisere journalistikken vi er dedikert til.

Gi forbedring av kvalitetsjournalistikk og abonner på Industry Traditional .

Digital Editor

2 comments
0

You may also like

2 comments

Everest January 12, 2021 - 3:25 am

MassMutual etablerer Rs 1000 crore globalt anlegg i Hyderabad I be crazy about ingredients, because they are beautiful!

Reply
Brent January 12, 2021 - 3:25 am

RBI for å utløse gjenoppretting av pengemarkedet ved omvendt repo-drift verdt Rs 2 trn This is another glamorous add-on!

Reply

Leave a Comment